søndag 22. november 2015

Et kjærlighetsbrev fra begynnelse til slutt

En kort innledning til første Johannes' brev.

Jeg hører med til dem som tror at det var apostelen Johannes selv eller disiplene hans som i likhet med evangeliet, har skrevet dette brevet. I «Dypdykk i Johannes» skrev jeg at det kan virke litt rart at et evangelium som er så sterkt redigert, har fått med et siste kapittel som et slags vedlegg. 

Det var ikke uvanlig for «lærere» å bruke sekretærer til å skrive for seg. Paulus forteller til og med at han brukte sekretærer (1). Derfor er det ikke usannsynlig at Johannes gjorde det både når han skrev evangeliet og brevet. Derfor er det heller ikke utenkelig at denne skolen av disipler kan ha samlet "upublisert" materiale i etterkant og sendt det ut.

I brevet brukes til og med «vi»-formen i det første kapittelet, mens «jeg»-formen overtar i kapittel to. Det kan selvfølgelig være at Johannes identifiserer seg med sine lesere, men det kan også være at det er skolen hans som skriver. I det siste kapittelet i evangeliet tiltaler Jesus disiplene med «barna mine» (2). Den formen bruker også Johannes i brevet (3) – det er i hvert fall interessant å legge merke til.

Men uansett er det innholdet som det viktigste både i evangeliet og i brevet, og det er ikke tvil om at det hører sammen. Jeg liker å se brevet som en praktisk utleggelse av evangeliet. Flere av de sentrale begrepene i evangeliet som Johannes er mer eller mindre alene om, dukker opp i brevet, og temaet som overskygger dem alle er: Kjærlighet. 


Hvordan forstå Guds kjærlighet og hvordan skal den virke gjennom hans etterfølgere. Flere ganger tenker jeg: «Dette kan ikke skrives enklere!»
Likevel blir konsekvensen av det enkle radikal både for den som lever (vandrer) som Jesus, og dem som møter ham i etterfølgeren. 

Dette handler om å elske hverandre og sin neste, uten å elske verden. Det må du dykke ned i detaljene for å avdekke disse nyansene. Ha et velsignet dykk!

---------------------------------------
(1) Gal 6:11 Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere
(2) Se refleksjonen "Endring av status?"
(3) 1 Joh 2:1